Safety lab

Usluge

 • Ugovorno obavljanje i organizacija poslova zaštite na radu
 • Programi osposobljavanja radnika, ovlaštenika i povjerenika za rad na siguran način
 • Upućivanje djelatnika koji obavljaju poslove s posebnim uvjetima rada na redovite liječničke preglede
 • Osposobljavanja na području zaštite od požara
 • Izrada planova evakuacija i spašavanja te provođenje vježbi
 • Izrada Pravilnika zaštite na radu i zaštite od požara
 • Stručna savjetovanja i konzultacije
 • Pregledi i ispitivanja sredstava rada - atesti električnih i strojarskih instalacija; radne opreme, strojeva i uređaja te sustava za dojavu i gašenje požara

Ispitivanja za tehnički pregled
(ishodovanje uporabne dozvole građevina):

 • Kompletna ponuda ispitivanja za minimalne tehničke uvjete (MTU)
 • Ispitivanja unutarnjih i vanjskih hidrantskih mreža
 • Analize vode za piće
 • Ispitivanja vodonepropusnosti bioloških pročišćivača
 • Ispitivanja vodonepropusnosti kanalizacija (odvodnji)
 • Ispitivanja vodonepropusnosti sabirnih jama
 • Ispitivanja plinskih bojlera
 • Ispitivanja ventilacija
 • Ispitivanje zrakonepropusnosti omotača zgrada ("blower door test")
 • Mjerenje buke i zvučnih izolacija
 • Izrada energetskih certifkata za poslovne prostore, stanove i kuće

 

 

Zaštita na radu

Zaštita na radu

Sigurnost nije zabava - ali edukacija Vaših zaposlenika može biti! Učinite im edukaciju zabavnom i zasigurno će uzvratiti svakodnevnim provođenjem naučenog na radnome mjestu.

 

Zaštita od požara

Zaštita od požara

Za ugasiti požar u prvoj minuti dovoljna je čaša vode. U drugoj minuti treba nam i pomoć druge osobe. Za gašenje požara u trećoj minuti potrebna je organizirana vatrogasna postrojba.

 

Tehnička ispitivanja

Tehnička ispitivanja

Provođenjem tehničkih ispitivanja dokazuje se da unatoč svakodnevnom korištenju, ugrađene komponente dijela ili cijele građevine i dalje zadovoljavaju propisane standarde čime se produljuje pouzdanost nekog konačnog proizvoda