PRISTUPOM ILI KORIŠTENJEM https://safetylab.hr i njenih poddomena (Web stranica) POTVRĐUJETE DA IMATE PUNO PRAVO GOVORITI U SVOJE IME ILI U IME BILO KOJEG TREĆAG LICA, TVRTKE ILI PRAVNE OSOBA KOJOM SE PREDSTAVLJATE I DA VAŠE KORIŠTENJE I/ ILI INTERAKCIJA, KAO I NASTAVLJANJE KORIŠTENJA ILI INTERAKCIJE S Web stranicom ZNAČI DA STE PROČITALI I SLAŽETE SE S OVIM UVJETIMA KORIŠTENJA KAO I DRUGIH UGOVORA KOJI MOŽEMO OBJAVITI NA Web stranici.

PREGLEDOM, POSJETOM, KORIŠTENJEM ILI INTERAKCIJOM S Web stranicom ILI S BILO KOJIM BANEROM, POP-UPOM ILI OGLASOM KOJI SE NA NJEMU PRIKAZUJE, SLAŽETE SE SVIH ODREDBA OVIH UVJETA UPOTREBE I POLITIKE PRIVATNOSTI Web stranice.

Web stranica STRIKTNO ODBIJA PRISTUP BILO KOM POJEDINCU KOJI KRŠI ZAKON O ONLINE ZAŠTITI PRIVATNOSTI DJETETA (COPPA) IZ 1998.

Web stranica ZADRŽAVA PRAVO ODBITI PRISTUP BILO KOJOJ OSOBI ILI POSJETITELJU IZ BILO KOJEG PRAVNOG RAZLOGA. POD UVJETIMA POLITIKE PRIVATNOSTI KOJE PRIHVAĆATE KAO UVJET ZA PREGLEDAVANJE Web stranice, DOPUŠTENO JE PRIKUPLJANJE I SKLADIŠTENJE PODATAKA I INFORMACIJA U SVRHU ISKLJUČENJA I ZABRANU OSTALIH UPORABA.

OVI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU MOGU SE MIJENJATI S VREMENA NA VRIJEME. POSJETITELJI IMAJU DUŽNOST, KAO DIO RAZMATRANJA ZA DOZVOLU ZA PRISTUP Web stranici, INFORMIRATI SE O TAKVIM PROMJENAMA PROVJERAVAJUĆI OVE UVJETE KORIŠTENJA.

KORISNICI UVJETA UGOVORA O KORIŠTENJU:
Posjetitelji, gledatelji, korisnici, pretplatnici, članovi, podružnice ili kupci, ovdje zajednički nazvani "Posjetitelji", stranke su ovog sporazuma. Web stranica i njezini vlasnici i/ ili operateri stranke su ovog sporazuma, u daljnjem tekstu "Web mjesto".

KORIŠTENJE INFORMACIJA SA OVE Web stranice:
Ako s ovom Web stranicom niste izričito sklopili pisani ugovor, Stranke nemaju pravo koristiti ove podatke u komercijalnom ili javnom okruženju; nemaju pravo emitirati ga, kopirati, spremiti, ispisati, prodati ili objaviti bilo koji dio sadržaja ove web stranice. Pristupanjem sadržaju ove Web stranice pristajete na ovaj uvjet pristupa i priznajete da je svaka neovlaštena uporaba nezakonita i može vas podvrgnuti građanskim ili kaznenim sankcijama. Ponovno, Posjetitelj nema nikakva prava na upotrebu sadržaja ili njegovih dijelova, uključujući njegove baze podataka, nevidljive stranice, povezane stranice, temeljni kod ili drugo intelektualno vlasništvo koje stranica može sadržavati, iz bilo kojeg razloga ili bilo koje upotrebe. Uvažavajući činjenicu da će možda biti teško kvantificirati točnu štetu nastalu kršenjem ove odredbe, posjetitelj se obvezuje vlasnicima Web stranica nadoknaditi učinjenu štetu u iznosu od 100.000 HRK; ako se može izračunati, stvarni troškovi i stvarna šteta zbog kršenja ove odredbe - ovisno o tome koja je viša. Posjetitelj jamči da razumije ili prihvaća ovu odredbu uvjet za pristup Web stranica i da pristup Web stranici predstavlja prihvaćanje.

VLASNIŠTVO WEB STRANICE ILI PRAVO KORIŠTENJA, PRODAJE, OBJAVLJIVANJA SADRŽAJA OVE WEB STRANICE:
Web mjesto i njegov sadržaj u vlasništvu je ili je licencirao vlasnik Web mjesta. Za materijal sadržan na web mjestu mora se pretpostaviti da je zaštićen i zaštićen autorskim pravima. Posjetitelji nemaju nikakva prava na sadržaj web stranice. Korištenje sadržaja Web mjesta iz bilo kojeg razloga nezakonito je, osim ako se to izvodi izričitim ugovorom ili dopuštenjem Web mjesta.

POVEZIVANJE NA STRANICU (tzv. "linkanje") ZABRANJENI SU, KAO i NAVOĐENJE VLASTITIH OBILJEŽJA ILI NEKE MARKE, POVLAČENJE SADRŽAJA PUTEM OKVIRA "frame"

Ako web mjesto nije izričito odobrilo, nitko ne smije povezivati Web stranicu ili njene dijelove (uključujući, ali ne ograničavajući se na logotipe, zaštitne znakove, žigove ili zaštićene materijale) iz bilo kojeg razloga. Nadalje, ne smijete se pozivati na URL (adresu web mjesta) ove Web stranice ili bilo kojeg njenog dijela u bilo kojem komercijalnom ili nekomercijalnom mediju bez našeg izričitog odobrenja, niti smijete "uokviriti" ("frame") Web stranicu ili dio njenog sadržaja. Izričito se slažete da ćete surađivati s Web stranicom kako biste uklonili ili deaktivirali bilo koje takve aktivnosti i odgovarate za svu štetu koja nastane kršenjem ove odredbe. Uvažavajući činjenicu da će možda biti teško kvantificirati točnu štetu nastalu kršenjem ove odredbe, pristajete nadoknaditi vlasnicima Web stranica likvidiranu štetu u iznosu od 100.000 HRK ili, ako se može izračunati, stvarni troškovi i stvarna šteta zbog kršenja ove odredbe, ovisno o tome koja je viša. Jamčite da razumijete da je prihvaćanje ove odredbe uvjet za pristup Web stranici i da pristup Web stranici predstavlja prihvaćanje.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA SADRŽAJ STRANICE:
Web stranica ne snosi nikakvu odgovornost za točnost sadržaja koji se pojavljuje na, povezan je na ili je spomenut na Web stranici. Posjetitelji preuzimaju sav rizik koji se odnosi na gledanje, čitanje, upotrebu ili oslanjanje na ove informacije. Ako s nama niste drukčije sklopili izričiti ugovor, suprotno, nemate pravo oslanjati se na bilo koje ovdje sadržane podatke kao na točne. Mi ne dajemo takvo jamstvo.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU KOJA NASTAJE NA VAŠEM RAČUNALU ILI PROGRAMSKOM PROGRAMU OD INTERAKCIJE SA OVOJ WEB STRANICOM ILI SADRŽAJOM. POSJETITELJ PREUZIMA SVI RIZIK OD VIRUSA, CRVI ILI OSTALIH ČINITELJA KORUPCIJE. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za oštećenje računala ili softvera posjetitelja ili bilo koje osobe s kojom posjetitelj naknadno komunicira zbog oštećenja koda ili podataka koji se nenamjerno prenose na posjetiteljevo računalo. Ponovno, posjetitelj pregledava i komunicira s Web stranica, ili natpisima ili skočnim prozorima ili oglašavanjem na njima, na vlastiti rizik.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PROUZROČENU PRIJENOSIMA:
Posjetitelj preuzima podatke s Web stranica na vlastiti rizik. Web stranica ne daje jamstvo da preuzimanja ne oštećuju računalne kodove, uključujući, ali bez ograničenja, viruse i crve.

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI: Pregledavanjem, korištenjem ili interakcijom na bilo koji način s Web stranica, uključujući natpise, oglašavanje ili skočne prozore, preuzimanja i kao uvjet web stranice da omogući njegovo zakonito gledanje, posjetitelj se zauvijek odriče sva prava na zahtjeve za oštećenje bilo kojeg opisa na temelju bilo kojeg uzročnog čimbenika koji rezultira bilo kakvom mogućom štetom, bez obzira na to koliko je razmljiva ili opsežna, bilo fizička ili emocionalna, predvidiva ili nepredvidiva, bilo da je osobna ili komercijalna. Za bilo koje jurisdikcije koje sada mogu dopustiti ova izuzeća, naša maksimalna odgovornost neće premašiti iznos koji ste platili, ako postoji, za korištenje naše web stranice ili usluge. Uz to, pristajete da nas neće smatrati odgovornima za bilo kakvu štetu koja se odnosi na pitanja izvan naše kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na rat, terorizam, pobunu, nerede, kriminalne aktivnosti, prirodne katastrofe, poremećaj komunikacije ili infrastrukture, rad nestašice ili poremećaji (uključujući nezakonite štrajkove), nedostatak materijala i bilo koji drugi događaji koji nisu izvan naše kontrole.

OBEŠTEĆENJE: Posjetitelj se slaže da će nas u slučaju da ošteti nas ili treću osobu kao rezultat ili povezan s upotrebom Web stranica, posjetitelj odštetiti za nas i, ako je primjenjivo, obraniti od nas.

PRIJAVE: Posjetitelj se slaže kao uvjet gledanja da se svaka komunikacija između posjetitelja i Web stranice smatra prijavom. Svi podnesci, uključujući njihove dijelove, grafiku koja se na njima nalazi ili bilo koji sadržaj podneska postat će ekskluzivno vlasništvo Web stranice i mogu se koristiti, bez daljnjeg dopuštenja, u komercijalne svrhe bez dodatnog razmatranja bilo koje vrste. Posjetitelj se slaže da će te podatke samo priopćiti web mjestu koje želi zauvijek omogućiti web mjestu da ga koristi na bilo koji način kako smatra potrebnim. "Podnesci" su također odredba Politike privatnosti.

OBAVIJEST:Posjetitelju se ne trebaju davati nikakve dodatne obavijesti bilo koje vrste iz bilo kojeg razloga, a posjetitelj izričito jamči razumijevanje da se od prava na obavijest odriče kao uvjet za dopuštenje za pregled ili interakciju s web stranicom.

SPOROVI I NADLEŽNOST I MJESTO: Ako se bilo koja stvar u vezi s ovom kupnjom iznese pred sud, prije ili poslije arbitraže, gledatelj, posjetitelj, član, pretplatnik ili kupac pristane na to da odgovarajuća jurisdikcija bude nadležna po adresi navedenoj u kontakt podacima vlasnika Web sranice, ako ovdje nije drugačije naznačeno. U slučaju da se parnica vodi na Vrhovnom sudu, nadležni sud bit će najbliži Vrhovnom sudu adrese vlasnika Web stranica.

PRIMJENJIVO PRAVO: Gledatelj, posjetitelj, član, pretplatnik ili kupac slaže se da će se u svim slučajevima primjenjivati mjerodavno pravo države vlasnika Web stranica.